Menu
A+ A A-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

 Σε εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών και σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) και τις αποφάσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε που έχουν εκδοθεί έως σήμερα, οι αγρότες δύνανται να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που έχουν ενεργοποιήσει από το 2006. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση και τα χρονικά περιθώρια που δίδονται για την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, περιγράφονται εκτενώς στην Κ.Υ.Α για τις μεταβιβάσεις καθώς και στις διευκρινιστικές εγκυκλίους που εκδίδει κατά καιρούς ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ωστόσο, με τις υπάρχουσες διαδικασίες που ακολουθούνται, παρατηρούνται για διάφορους λόγους, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί στην μη έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων.

Σε κατεξοχήν αγροτικές περιοχές όπως οι νομοί της Θεσσαλίας, η καθυστέρηση στις πληρωμές της «επιδότησης», η οποία καταβάλλεται μια με δύο φορές το έτος και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγροτικού εισοδήματος, ταλαιπορεί τον αγροτικό κόσμο και πολλές φορές επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της τοπικής οικονομίας.

             

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

  1. Εξετάζετε την περίπτωση της σύστασης κατάλληλων επιτροπών στα περιφερειακά υποκαταστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ώστε να μπορεί να ελέγχεται σε πρώτη φάση ο μεγαλύτερος όγκος των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, διασφαλίζοντας φυσικά το αδιάβλητο της διαδικασίας, ώστε να μην υπάρχουν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές που παρατηρούνται;

 

 

                                                                      Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

 

     Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Β.Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Β.Α  

Η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άρτια οργάνωση του στρατεύματος είναι διαρκής επιδίωξη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας μας. Οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό με την στελέχωσή των ενόπλων δυνάμεων με επαγγελματίες οπλίτες. Άλλωστε στους σύγχρονους στρατούς χρειάζονται όλο και περισσότερο εξειδικευμένα στελέχη.

Ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) προσφέρει στις ένοπλες δυνάμεις  τον επαγγελματισμό που χρειάζεται στα χαμηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας, σε συνδυασμό πάντα με τους λοιπούς θεσμούς που ήδη υπάρχουν. Επιπλέον, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος ο κοινωνικός αντίκτυπος που θα έχει ο θεσμός, εφόσον δίνει τη δυνατότητα για την μετάβαση των Ο.Β.Α. με πλεονεκτικότερους όρους στους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και κατ’ επέκταση στην μονιμότητα, καθώς και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Στα πλεονεκτήματα αναβίωσης του θεσμού μπορούμε να συνυπολογίσουμε και την δυνατότητα που θα δοθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την περαιτέρω μείωση της θητείας των στρατεύσιμων.             

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

  1. Εξετάζετε το ενδεχόμενο αναβίωση του θεσμού των Ο.Β.Α, προσαρμοσμένου φυσικά στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου στρατεύματος; 

 

 

                                                                      Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

     Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ BONUS ΜΕΓΑΛΟΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ BONUS ΜΕΓΑΛΟΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Σταθμό στις διεθνείς εξελίξεις για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αποτελεί η έντονη διάθεση και κινητικότητα των κυβερνήσεων διαφόρων κρατών προς την αναθεώρηση των αμοιβών υψηλόβαθμων στελεχών φορέων και κυρίως τραπεζιτών, κατόπιν έντονων κοινωνικών αντιδράσεων.

  Σε μερικά από τα κράτη που διαθέτουν από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, η παρέμβαση των κυβερνήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ΄ επέκταση και της αγοράς, συνοδεύτηκε από εξαγγελίες σχετικά με την οριοθέτηση των αμοιβών μεγαλοστελεχών, πιστωτικών κυρίως ιδρυμάτων.

Στη χώρα μας, τα γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης οδήγησαν στην παροχή του πακέτου των 28 δις. Ευρώ προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, πιστωτικά ιδρύματα τα οποία «τονώθηκαν» από την κρατική παρέμβαση, εξακολουθούν να προκαλούν το κοινό αίσθημα με τις εξωπραγματικές αμοιβές που απολαμβάνουν υψηλόβαθμα στελέχη τους. Οι αντιδράσεις των πολιτών που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα είναι έντονες και αφορούν κυρίως στις μεικτές αποδοχές μεγαλοστελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων που ενισχύθηκαν οικονομικά από την κυβέρνηση, με χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Δεν ξεφεύγουν όμως από την κριτική και οι «συνολικά υψηλές αμοιβές»  υψηλόβαθμων στελεχών οργανισμών και φορέων που ελέγχονται  από το κράτος, ανεξαρτήτως του οικονομικού αποτελέσματος που αποφέρει η διοίκησή τους.

              

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

 Προτίθεστε να εξετάσετε το ενδεχόμενο εξεύρεσης ενός πλαισίου για τον επαναπροσδιορισμό τρόπων οριοθέτησης και  ελέγχου των συνολικών αμοιβών που απολαμβάνουν τα προαναφερθέντα στελέχη, όταν αυτές ξεπερνούν κάποιο όριο, προκειμένου να μην προκαλείται το κοινό αίσθημα στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε;

 

 

 

                                                                      Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

     Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

Ηλεκτροδότηση αυθαιρετων κτισμάτων στον Πλαταμώνα

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Με το νόμο 3212/2003 ( ΦΕΚ 308 Α / 31-12-03) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα νόμιμης ηλεκτροδότησης των αυθαιρέτων κτισμάτων.

Ωστόσο, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις ιδιοκτητών αυθαιρέτων στην περιοχή του Πλαταμώνα του νομού Πιερίας, για τους οποίους παρήλθε άπρακτο το προκαθορισμένο, βάσει του προαναφερθέντος νόμου, χρονικό διάστημα υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σύμφωνα με τη θέση των εν λόγω ιδιοκτητών, η   ΔΕΗ εν γνώσει της (δεδομένου ότι στα αποκόμματα των λογαριασμών φαίνεται ο υπολογισμός των δημοτικών τελών, φόρων και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπολογισμένων βάσει των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων) παρείχε στα αυθαίρετα κτίσματά τους ρεύμα για χρονικό διάστημα πλέον της 15ετίας, μέσω της χορήγησης αδειών για διαφημιστικές φωτιζόμενες πινακίδες. Με τη δημοσίευση του νέου νόμου 3212/2003, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνθηκαν στο αρμόδιο υποκατάστημα της επιχείρησης στην περιοχή της Κατερίνης του νομού Πιερίας, ρωτώντας αν οφείλουν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να νομιμοποιήσουν την ηλεκτροδότηση του κτίσματός τους. Η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική, με την αιτιολογία ότι αυτοί ηλεκτροδοτούνταν ήδη νόμιμα και το θέμα δεν τους αφορούσε.

Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 2004, η ΔΕΗ απέστειλε στους εν λόγω ιδιοκτήτες επιστολές,  με τις οποίες τους ειδοποιούσε ότι η ισχύς των μέχρι τότε αδειών για ηλεκτροδότηση φωτιζόμενων πινακίδων και πλαισίων έληξε στις 30/4/2004 (βάσει του νόμου 2946/01, άρθρο 11, παράγραφος 9) και συνεπώς η επιχείρηση οφείλει να διακόψει την παροχή ρεύματος, πράγμα το οποίο τελικά έγινε.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεστε να εξετάσετε την περίπτωση επίλυσης του προαναφερθέντος προβλήματος μέσω της νομοθετικής αναβίωσης της προθεσμίας του Ν. 3212/2003 ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο και καθόλα νόμιμο τρόπο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ

 Μολονότι το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από την σύσταση του νέου σώματος της Αγροφυλακής είναι μικρό, η συμβολή του στην ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων  της ελληνικής περιφέρειας είναι σημαντική. Η προσφορά της είναι αναγνωρισμένη κυρίως από τους κατοίκους των επαρχιακών δήμων και κοινοτήτων και χαίρει της εκτίμησης του αγροτικού κόσμου.

Ωστόσο, οι νέες αρμοδιότητες με τις οποίες έχει επιφορτιστεί και που αφορούν στην αστυνόμευση για την πρόληψη πυρκαγιών, την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους, την διάθεση αποβλήτων, την υλοτόμηση, την αυθαίρετη δόμηση, την διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας άλλα και την συνδρομή σε άλλες διωκτικές αρχές για την καλλιέργεια, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών καθώς και την δίωξη της λαθρομετανάστευσης, καθιστούν το έργο της αρκετά δύσκολο. Εκτός όμως από το γεγονός ότι το προσωπικό της αγροφυλακής καλείται να ανταπεξέλθει στο ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων του σώματος και στην συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες, καλείται να αστυνομεύει και ευρύτατους σε έκταση τομείς ευθύνης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης κατ’ απαίτηση όχι μόνο των κοινοτικών κανονισμών αλλά της κοινωνίας των πολιτών, η στελέχωση της αγροφυλακής καθώς και ο εξοπλισμός της με όλα τα σύγχρονα μέσα είναι επιτακτική.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Εξετάζετε το ενδεχόμενο στελέχωσης της αγροφυλακής με το απαραίτητο προσωπικό και τον εφοδιασμό της με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να δύναται στο άμεσο μέλλον να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στους πολίτες της περιφέρειας;

 

                                                                            Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

  Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

 ΠΡΟΣ ΤΗN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας για την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος, υπήρξαν διάφορες συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων. Το ταμείο ασφαλίσεως των ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ και πλέον οι ασφαλισμένοι του απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και τις παροχές του ΙΚΑ.

  Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει διατηρηθεί η δυνατότητα να παρέχονται οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του πρώην ΤΑΞΥ στους ξενοδοχοϋπάλληλους ορισμένων νομών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού Λάρισας. Επισημαίνεται δε, ότι η παραπάνω διάκριση μεταξύ των ασφαλισμένων διαφορετικών νομών, θεωρούν ότι υποβαθμίζει σημαντικά τις παροχές ασθενείας που απολαμβάνουν σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που χαρακτηρίζουν άδικο, εφόσον οι εισφορές για τα έτη 2008 και 2009 έχουν προπληρωθεί.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

  

Εξετάζετε την περίπτωση να συμπεριληφθεί ο νομός Λάρισας σε εκείνους τους νομούς, όπου οι ασφαλισμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι απολαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του πρώην ΤΑΞΥ και μετά  την 1-8-2008, ώστε να μην υπάρχουν ασφαλισμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι δύο ταχυτήτων;

  

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 Μια από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί με την αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη χώρα μας, είναι και η αναδιοργάνωση του καθεστώτος πληρωμών της ενιαίας ενίσχυσης, το οποίο φυσικά είναι σύμφωνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Ωστόσο, με την μετάβαση από το παλαιό σύστημα πληρωμών στο νέο, έχουν προκύψει μια σειρά από προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, διότι αφορούν λάθη και παραλείψεις του προηγούμενου καθεστώτος πληρωμών, τα οποία οφείλει να διαχειριστεί ο αρμόδιος οργανισμός για τις πληρωμές (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Ειδικότερα, καθυστερεί σημαντικά η διαδικασία πληρωμής για διορθώσεις που αφορούν σε λάθη που έχουν διαπιστωθεί σε δηλώσεις καλλιέργειας προ του 2006. Οι διορθώσεις αυτές αφορούν κυρίως σε χαρτογραφικά υπόβαθρα αγροτεμαχίων καθώς και σε ζωικό κεφάλαιο.  

Επιπλέον, λόγω του ότι τα λάθη αυτά και οι παραλήψεις διαπιστώθηκαν με την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε που λειτουργεί μετά το 2006,

έχουν επιβληθεί σε αρκετές περιπτώσεις ποινές, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί αυτοί να εμφανίζονται μη δικαιούχοι είτε για όλο το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης των ετών 2007 ή 2008 ή για σημαντικό τμήμα του ποσού αυτού.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Δεδομένου ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες για την διόρθωση των λαθών έχουν ολοκληρωθεί και το νομότυπο της διαδικασίας έχει εξασφαλιστεί, προτίθεστε να εξετάσετε το θέμα, ώστε να δρομολογηθεί σύντομα η πληρωμή των ενιαίων ενισχύσεων ή των παρακρατηθέντων τμημάτων αυτών στους δικαιούχους;   

 

 

                                                                       Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

 

 

                                                                       Μάξιμος Χαρακόπουλος
Read more...

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

     ΘΕΜΑ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Αμεα) στην κοινωνία είναι η απασχόληση. Στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί ρυθμίσεις για την προώθηση των Αμεα στην εργασία με το Ν. 2643/98 και με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 78/2000 περί καταπολέμησης των διακρίσεων, όπου γίνεται σαφής αναφορά στη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρία.

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού με πολλές ιδιαιτερότητες, διαφορετικές δεξιότητες και ιδιαίτερες ανάγκες. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Συντάγματος «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που να εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Ωστόσο, κάποια από τα Αμεα, λόγω του μεγάλου ποσοστού αναπηρίας τους, δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εργαστούν με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με την υπάρχουσα νομοθεσία (Ν. 2643/98), αυξημένη μοριοδότηση σε προσλήψεις έχουν οι γονείς, οι σύζυγοι και τα αδέλφια των Αμεα.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται η υπουργός:

 

1.    Γιατί εξαιρούνται τα Αμέα από τη μοριοδότηση σε προσλήψεις του δημοσίου;

2.    Προτίθεστε να εντάξετε και τα τέκνα των Αμεα σε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις;

3.    Τι ενέργειες έχουν γίνει, δεδομένου ότι σε απάντησή σας (στις 8-8-2007 αρ. πρωτ. 3523) σε ερώτηση που είχα υποβάλλει (αρ. πρωτ. 365/17-7-2007) δεσμευθήκατε πως το θέμα της μη υπαγωγής των τέκνων των Αμεα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/1998 θα τεθεί προς εξέταση στην Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο για την αναμόρφωση των διατάξεων του νόμου αυτού;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...

ΕΡΩΤΗΣΗ 45 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-ΠΡΟΣ ΥΠ. ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

    Όπως είναι ήδη γνωστό μετά από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν θα πληρώσουν συμμετοχή για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων το έτος 2009.

    Όμως επειδή για τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους καθυστερεί η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του αναλογούντος ποσού 25.000.000 Ευρώ, καλούνται να πληρώσουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών την προβλεπόμενη αμοιβή για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων .

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

    Οι κ.κ. Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τι προτίθενται να κάνουν άμεσα ώστε να υλοποιηθεί η Πρωθυπουργική εξαγγελία για να μην υποχρεωθούν  υπό τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να καταβάλουν την συμμετοχή τους στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Επίσης αν προτίθενται να διερευνήσουν την δυνατότητα ώστε να τύχουν της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης και οι συνταξιούχοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

    Αθήνα, 5-5-2009

                         Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Read more...

ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ!

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ!

 

Με την αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η Πολιτεία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν, στοχεύουν στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών καθώς και μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών ώστε να καταφέρουμε να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα.

Μέρος αυτών των πρωτοβουλιών αποτελεί η στήριξη τόσο του «συνεταιρίζεσθε» όσο και των προσπαθειών για την σύσταση «εταιριών» παραγωγής αγροτικών ή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους αγρότες μας να αξιοποιήσουν τα ανωτέρω «σχήματα» με απώτερο σκοπό αφενός την εξάλειψη των δομικών αδυναμιών της ελληνικής γεωργίας, όπως ο πολυτεμαχισμός και ο μικρός κλήρος και αφετέρου την επίτευξη «οικονομιών κλίμακος» μέσα στην αγροτική εκμετάλλευση. Το τελευταίο μπορεί να βοηθήσει στον εξωστρεφή χαρακτήρα που η πολιτεία επιθυμεί να δώσει στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του τόπου, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελληνικών ανταγωνιστικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η μετάβαση αυτή είναι χρονοβόρα, απαιτεί εκτός από τη λήψη επιπλέον επικουρικών μέτρων και την κατάργηση αυτών που τη δυσχεραίνουν. Έτσι, στην προσπάθειά συνένωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τη μορφή εταιριών παραγωγής αγροτικών προϊόντων αποτελεί τροχοπέδη η παρακράτηση του 30% των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που συνολικά θα είχε η εταιρία, στην οποία συμμετέχουν κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα αγρότες από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων των επιμέρους μελών της.           

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

Εξετάζετε το ενδεχόμενο αλλαγής του πλαισίου που διέπει τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης προς εταιρίες αγροτοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης που απαρτίζονται από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και προσανατολίζονται στην παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε να μην υφίσταται η παρακράτηση του 30% στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους;

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

 

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Read more...